Σύντομο δελτίο πολιτικής 2 Μάρτιου 2022

Status Quo Η εντατική συμβατική γεωργία είναι μία από τις βασικές αιτίες της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της απώλειας της βιοποικιλότητας. Η εξάπλωση της αστικοποίησης

regagri

Σύνοψη Πολιτικής No 3
Οκτ. 2022

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Αναγεννητική Γεωργία στην Ε.Ε.: υφιστάμενη κατάσταση Η υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών πρακτικών, όπως η αναγεννητική γεωργία, είναι απαραίτητη

regagri

Πρώτη Διακρατική Συνάντηση Συνεργατών

Την περασμένη εβδομάδα, είχαμε την πρώτη μας Διακρατική Συνάντηση Συνεργατών στη φάρμα Schloss Tempelhof, Γερμανία. Με 13 συμμετέχοντες, εκπροσωπήθηκαν όλες οι οργανώσεις μέλη από τη

Συνοπτική Πολιτική 1

Συνοπτική Πολιτική 1 Για να ξεπεραστούν οι προκλήσεις και τα προβλήματα που οφείλονται στη «σύγχρονη γεωργία», οι πολιτικές και επιστημονικές κοινότητες συνεχίζουν να εξετάζουν νέους

regagri

RegAgri Εναρκτήρια Συνάντηση μέσω Zoom

Πρόγραμμα: Παρουσίαση του Schloss Tempelhof και Κοινή Αντίληψη της Αναγεννητικής Γεωργίας (1 ώρα) Συνεδρία Ερωταπαντήσεων (0,5 ώρα) IO1 Ανάλυση της κατάστασης (1 ώρα) Παρουσίαση της