Πρώτη Διακρατική Συνάντηση Συνεργατών

Την περασμένη εβδομάδα, είχαμε την πρώτη μας Διακρατική Συνάντηση Συνεργατών στη φάρμα Schloss Tempelhof, Γερμανία. Με 13 συμμετέχοντες, εκπροσωπήθηκαν όλες οι οργανώσεις μέλη από τη

Συνοπτική Πολιτική 1

Συνοπτική Πολιτική 1 Για να ξεπεραστούν οι προκλήσεις και τα προβλήματα που οφείλονται στη «σύγχρονη γεωργία», οι πολιτικές και επιστημονικές κοινότητες συνεχίζουν να εξετάζουν νέους

RegAgri Εναρκτήρια Συνάντηση μέσω Zoom

Πρόγραμμα: Παρουσίαση του Schloss Tempelhof και Κοινή Αντίληψη της Αναγεννητικής Γεωργίας (1 ώρα) Συνεδρία Ερωταπαντήσεων (0,5 ώρα) IO1 Ανάλυση της κατάστασης (1 ώρα) Παρουσίαση της