Αποτελέσματα

IO1 Ανάλυση της κατάστασης της αναγεννητικής γεωργίας

IO1_RegAgri4Europe Status Analysis Summary

IO1_RegAgri4Europe Status Analysis

IO1_RegAgri4Europe Status Analysis Outline

IO2 RegAgri4Europe Πρόγραμμα κατάρτισης

RegAgri4Europe Course Catalogue

IO2 RegAgri4Europe Course Curriculum

IO2 RegAgri4Europe Training Framework

IO3 RegAgri4Europe Εικονικό περιβάλλον μάθησης

ReagAgri4Europe VLE Specifications

RegAgri4Europe VOOC Monitoring Report

RegAgri4Europe VOOC Pilot Testing Report

IO4 Διεθνής διαπίστευση

RegAgri4Europe Accreditation Evaluation Report

RegAgri4Europe Guidelines Accreditation & Assessors Profiles

Διάχυση

RegAgri4Europe Flyer

RegAgri4Europe Flyer 5-Day Seminar LTTA

RegAgri4Europe Flyer Outline Course

RegAgri4Europe Policy Recommendations

RegAgri4Europe Policy Brief 1

RegAgri4Europe Policy Brief 2

RegAgri4Europe Policy Brief 3

RegAgri4Europe Poster Layout 1

RegAgri4Europe Poster Layout 2

RegAgri4Europe Poster Layout 3

RegAgri4Europe Poster Layout 4