Ερωτηματολόγιο για την Αναγεννητική Γεωργία για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Το RegAgri4Europe είναι ένα διετές έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος σκοπός του έργου μας είναι να σχεδιάσουμε ένα καινοτόμο επαγγελματικό πρόγραμμα σπουδών για την Αναγεννητική Γεωργία, το οποίο θα παρέχει στους μαθητές δεξιότητες και γνώσεις για την εφαρμογή βιώσιμων μεθόδων καλλιέργειας, δίνοντας έτσι ώθηση στη μετατροπή των γεωργικών πρακτικών. για την αποκατάσταση της σταθερότητας του κλίματος, την αύξηση της βιοποικιλότητας, την ανοικοδόμηση της γονιμότητας του εδάφους και την παραγωγή υγιεινών τροφίμων.

Θα μας υποστηρίξετε στην ανάπτυξη διδακτικού υλικού βάσει αναγκών εάν αφιερώσετε χρόνο για να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ!

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RegAgri4Europe

Share this post