Καλώς ήρθατε στο έργο Regagri4Europe

Το RegAgri4Europe είναι ένα διετές έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε μια κοινοπραξία 7 εταίρων από τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Ελλάδα που συνεργάζονται για την προώθηση, τη διευκόλυνση και την επιτάχυνση της παγκόσμιας μετάβασης σε αναγεννητικά τρόφιμα, γεωργία και διαχείριση γης, προκειμένου να αποκατασταθεί η σταθερότητα του κλίματος, να αυξηθεί η βιοποικιλότητα, να ανοικοδομηθεί η γονιμότητα του εδάφους και να παραχθούν υγιή τρόφιμα.

Το έργο μας με λίγα λόγια:

Κύριο αποτέλεσμα του έργου: Διαδικτυακό Μάθημα για την Αναγεννητική Γεωργία
Κύρια ομάδα στόχος: Μαθητευόμενοι, αγρότες και άλλα ενδιαφερόμενα άτομα με γεωργικό υπόβαθρο
Ημερομηνία έναρξης του μαθήματος: Απρίλιος 2022
Διάρκεια έργου: 01.01.2021 – 31.12.2022
Εταίροι: CEFE International, SAFE, Skybridge, Schloss Tempelhof, AMC, ACQUIN, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Χώρες Εταίροι: Γερμανία, Ελλάδα, Βέλγιο
Συντονιστής: CEFE International Ltd.
Πηγή Χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σύντομο δελτίο πολιτικής 2 Μάρτιου 2022

Status Quo Η εντατική συμβατική γεωργία είναι μία από τις βασικές αιτίες της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της απώλειας της βιοποικιλότητας. Η εξάπλωση της αστικοποίησης

Read More »
regagri

Σύνοψη Πολιτικής No 3
Οκτ. 2022

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Αναγεννητική Γεωργία στην Ε.Ε.: υφιστάμενη κατάσταση Η υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών πρακτικών, όπως η αναγεννητική γεωργία, είναι απαραίτητη

Read More »